Vi kan hjælpe med

Videnssystemer
NGOer og non-profits er ofte videnstunge organisationer, med mange komplekse processer. Vi har mange års erfaring med at digitalisere og optimere processer i NGOer.

Økonomisystemer og CRM
Projektbevillinger, medlemsstyring og detaljeret tidsregistrering kræver robuste og fleksible økonomi- og CRM-systemer. Vi kan hjælpe med at sætte dem op og integrere dem.

Rapportering
NGOer og non-profits har ofte brug for detaljeret rapportering for at tilfredstille donorer og tilskudsgivere. Vi har erfaring med at sætte rapportering op til de mest krævende donorer.