Organisationer vi hjælper

Dansk Stalking Center


Dansk Flygtningehjælp Ungdom

SOS Børnebyerne


Mellemfolkeligt Samvirke


IRCT