Tids- og fraværsregistrering til Dynamics 365, NAV og C5

Integration til Microsoft Dynamics

Vi har udviklet et enkelt og billigt tids- og fraværsregistreringssystem til NGOer og non-profits med mulighed for automatisk overførsel af godkendte registreringer til Dynamics NAV, Dynamics 365 For Financials og Dynamics C5.

Enkel tidsregistrering specifikt til NGOer

Tids- og fraværsregistrer via browseren på smartphones eller computeren gennem projekt- eller ugeregistrering. Registreringer kan godkendes eller afvises af en personale- eller projektansvarlig medarbejder.

Teknik

Autentificering Brugere autentificeres gennem Azure 365 Active Directory (gratis del af Office 365-abonnementer).
Integrationer Dynamics NAV (2013 og nyere), Dynamics 365 og Dynamics C5 - sag og/eller finans. OData web services anvendes til at kommunikere med Dynamics.
Registreringstyper Tid kan registreres gennem ressourcer på sagsopgaver via sagskladder eller i finans. Fravær registreres på fraværsdelen af Dynamics.

Kontakt os for at høre mere